FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU v letošním roce podpořila naší studentku Kateřinu Markovou. Více informací nalezenete zde. Přejeme jí hodně sportovních úspěchů...

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 19. týden roku 2018 tento program.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 18. týden roku 2018 tento program.

Ve středu 25. dubna 2018 šestnáct studentů prvního ročníku bakalářského stupně studia oborů Rybářství a Ochrana vod navštívilo VÚRH.

Letos se poprvé naše fakulta zapojila do akce Světové dne migrace ryb, který každoročně připadá na 21. dubna.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 17. týden roku 2018 tento program.

Dne 11. 5. 2018 se jako každoročně uskuteční slavnostní pasování studentů 2. ročníku, tedy přijetí do Cechu rybářského.

Ve dnech 4. - 5. dubna 2018 proběhla exkurze studentů 2. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Rybářství a ochrany vod do Bavorska.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech