FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice technik/technička.

V pondělí 6. 11. 2017 proběhla první ustavující schůze Akademického senátu FROV JU.

Ve dnech od 26. do 27. 10. 2017 proběhl ve středisku MEVPIS Vodňany další turnus Dětské univerzity Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Srdečně Vás zveme na přednášky prof. Petera Ruoffa a prof. Haralda Martense, které se uskuteční na Ústavu komplexních systémů v Nových Hradech.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 45. týden roku 2017 tento program.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Děkanát fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Asistent/Asistentka tajemníka fakulty.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, VÚRH, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice technik/technička do Laboratoře intenzivní akvakultury.

31. 10. 2017 proběhl slavnostní křest knihy Ing. Eduarda Levého „Sladkovodní ryby, snadné zpracování a příprava v kuchyni, recepty“.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech