FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU vypisuje výběrová řízení na pozice postdoktorandů a provozního asistenta/ky.

FROV JU  má nové propagační video, vyrobené ve spolupráci s paní Gabrielou Bechyňskou. Jeho cílem je v krátkosti představit výzkum, investice i studium na FROV JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 19. týden roku 2015 tento program.

FROV JU, středisko MEVPIS Vodňany spolu se SRŠ a VOŠ VHE Vodňany Vás srdečně zve na 5. seminář OP Rybářství.

Ve dnech 25. - 26. dubna 2015 se konalo na nádrži Květoňov u Kaplice mistrovství České republiky v jezerním muškaření.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 18. týden roku 2015 tento program.

 

FROV JU, Ústav komplexních systémů v Nových Hradech pořádá workshop „Povrchy 2015 – Live cell imaging“.

Na zasedání VR JU dne 16. 4. 2015 předal rektor JU, prof. Libor Grubhoffer, Cenu rektora dr hab J. Velíškovovi za prestižní „popularizační“ publikaci.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech