FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 16. týden roku 2018 tento program.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci březnu roku 2018 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 15. týden roku 2018 tento program.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný seminář "Aktuální témata v chovu kaprů", který se koná 25. 4. 2018.

Ve dnech 26. – 27. 3. 2018 proběhl v prostorách střediska MEVPIS Vodňany po třech letech další seminář s názvem Ochrana zdraví ryb.

Ve dnech 29. - 30. března 2018 se v prostorách MEVPIS FROV JU uskutečnil jarní turnus dětské univerzity.

Vyšlo nové číslo časopisu rybníkářství, stáhnout ho můžete zde.

FROV JU nabízí Pracovní pobyty výzkumným pracovníkům (juniorům) v zahraničí. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech