FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU má díky projektu scienceZOOM2 nové pomůcky pro vzdělávací programy.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 13. týden roku 2015 tento program.

V doplňovacích volbách do AS JU pro období 2014-2017 za FROV JU byl zvolen studentským zástupcem:

 

Petr Dobrovolný.

 

 

Pracovní zasedání je určeno pro vědecké pracovníky, kteří používají, anebo chtějí používat metodu "live cell imaging".

Tým Laboratoře tkáňových kultur zrealizoval workshop „Povrchy 2015“.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 12. týden roku 2015 tento program.

V únoru se uskutečnilo několik vzdělávacích workshopů realizovaných v projektu sZOOM 2, který je zaměřený na propagaci vědy a výzkumu na JU.

Volby se uskuteční ve dnech 18. až 20. března 2015. Seznam navržených kandidátů, Harmonogram voleb a další informace zde.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech