FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 40. týden roku 2018 tento program.

Dne 11.10.2018 proběhnou od 9:30 hodin ve středisku MEVPIS Vodňany slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků oboru Ochrana vod a oboru Rybářství. Všichni jste srdečně zváni.

V rámci biologicko-chemické sekce TalentAkademie jihočeských nadějí proběhla v sobotu 22. 9. 2018 část programu na půdě FROV JU.

Studijní pracoviště FROV JU informuje.

Nové 34. číslo časopisu Rybníkářství právě vychází, stahovat můžete zde.

Ve dnech 19. a 20.9.2018 proběhly na FROV JU obhajoby disertačních prací těchto studentů.

Ve dnech 17. 9. - 19. 9. 2018 proběhl intenzivní kurz češtiny pro skupinu zahraničních studentů naší fakulty.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 39. týden roku 2018 tento program.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech