Obhajoby disertačních prací 2018

Defense of the dissertations 2018

 

Přímý přenos 12.12.2018 od 09:00 můžete sledovat zde

 

Live broadcasts 12.12.2018 at 09:00 am will be available here

Vzhledem k použité technologii je ke sledování přímého přenosu třeba použít :

Microsoft Internet Explorer (nikoliv Microsoft Edge) s nainstalovaným doplňkem Microsoft Silverlight. (ke stažení zde).

nebo

Mozilla Firefox maximálně verze 51.0 ( ke stažení zde ) s nainstalovaným doplňkem Microsoft Silverlight. (verze 51.0 je poslední, která podporuje zásuvné moduly, jako je Microsoft Silverlight)

To watch live broadcasts should be used:

Microsoft Internet Explorer (not Microsoft Edge) with installed Microsoft Silverlight plug-in. (download here ).

or

Mozilla Firefox version 51.0 (available here) with installed Microsoft Silverlight plug-in. (version 51.0 is the last one that supports plug-ins such as Microsoft Silverlight)

Nastavení vašeho počítače můžete vyzkoušet na testovacím záznamu zde

You can test your computer's settings here