FROV JU RGB NEGATIVE
 
 
- pouze pro studenty doktorské formy studia
 
- vyhlašuje se každý rok v lednu daného kalendářního roku
 
- registrace na vyhlášenou výzvu je prostřednictvím studijního a zahraničního oddelění FROV JU - lkacerova@frov.jcu.cz
 
- veškeré informace k vyhlášené výzvě jsou zasílány studentům e-mailem
 
- je kalkulováno s 20.000 Kč na 1 měsíc mobility
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech