FROV JU RGB NEGATIVE
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Akademický senát
Doručovací adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
Kontaktní adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
 
 
 Úřední deska:
 
Zasedání Akademického senátu FROV JU se uskuteční v pátek 6.10.2017 od 11,00 hod. v Českých Budějovicích, Husova tř. 458/102, místnost RH 1.

Program zasedání:
1) Zahájení. Schválení programu jednání.
2) Výroční zpráva o hospodaření FROV JU za rok 2016
3) Výroční zpráva o činnosti FROV JU za rok 2016
4) Strategické cíle stanovené FROV JU na rok 2017
5) Zpráva delegáta RVŠ (Kouřil)
6) Zpráva z činnosti AS JU (Dvořák, Regenda)
7) Různé
 
06.10.2017: zveřejněn zápis č. 17 - zde
28.07.2017: zveřejněn zápis č. 16 z korespondenčního hlasování – zde
11.05.2017: zveřejněn zápis č. 15 - zde
02.05.2017: zveřejněn zápis č. 14 - zde
21.04.2017: zveřejněn zápis č. 13 - zde
12.04.2017: zveřejněn zápis č. 12 - zde 
20.03.2017: zveřejněn zápis č. 11 - zde
23.02.2017: zveřejněn zápis č. 10 - zde
14.12.2016: zveřejněn zápis č. 09 - zde
21.11.2016: zveřejněn zápis č. 08 z korespondenčního hlasování - zde
16.5.52016: zveřejněn zápis č. 07 - zde
29.04.2016: zveřejněn zápis č. 06 - zde
08.04.2016: zveřejněn zápis č. 05 z korespondenčního hlasování - zde
02.03.2016: zveřejněn zápis č. 04 - zde
28.01.2016: zveřejněn zápis č. 03 - zde
22.01.2016: zveřejněn zápis č. 02 z korespondenčního hlasování - zde
24.11.2015: zveřejněn zápis č. 01 - zde
 
06.11.2015: vyhlášeny výsledky voleb do AS pro období 2015-2017. První ustavující schůze nového senátu stanovena na 24.11.2015 od 16:00 hod v Českých Budějovicích,
                   učebna RH2, budova  RH, Husova tř. 458/102.
 
07.11.2015: zveřejněn zápis č. 07 - zde
11.05.2015: zveřejněn zápis č. 06 - zde
21.10.2014: zveřejněn zápis č. 05 z korespondenčního hlasování - zde
28.04.2014: zveřejněn zápis č. 04 ze zasedání AS - zde
27.03.2014: zveřejněn zápis č. 03 z korespondenčního hlasování - zde
17.03.2014: zveřejněn zápis č. 02 z korespondenčního hlasování - zde
19.11.2013: zveřejněn zápis č. 01 ze zasedání AS - zde
 
01.11.2013:  vyhlášeny výsledky voleb do AS pro období 2013-2015. První ustavující schůze nového senátu stanovena na 19.11.2013
                    od 16:00 hod na Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech, malá zasedací místnost č.
                    01026.
 
29.10:2013: zveřejněn zápis č. 16 ze zasedání AS - zde
02.10:2013: zveřejněn zápis č. 15 ze zasedání AS - zde
26.06:2013: zveřejněn zápis č. 14 ze zasedání AS - zde
21.06.2013: zveřejněn zápis č. 13 ze zasedání AS - zde
24.05.2013: zveřejněn zápis č. 12 ze zasedání AS - zde
26.04.2013: zveřejněn zápis č. 11 ze zasedání AS - zde
07.03.2013: zveřejněn zápis č. 10 ze zasedání AS - zde
06.02.2013: zveřejněn zápis č. 9 ze zasedání AS - zde
13.12.2012: zveřejněn zápis č. 8 z korespondenčního hlasování - zde
26.10.2012: zveřejněn zápis č. 7 z korespondenčního hlasování - zde
21.09.2012: zveřejněn zápis č. 6 z korespondenčního hlasování - zde
09.08.2012: zveřejněn zápis č. 5 z korespondenčního hlasování - zde
11.06.2012: zveřejněn zápis č. 4 z korespondenčního hlasování - zde
13.04.2012: zveřejněn zápis č. 3 ze zasedání AS - zde
06.02.2012: zveřejněn zápis č. 2 ze zasedání AS - zde
14.12.2011: zveřejněn zápis č. 1 ze zasedání AS - zde
 
25.11.2011:  vyhlášeny výsledky voleb do AS pro období 2011-2013. První ustavující schůze nového senátu
                   stanovena na 14.12. 11 od 13:00 hod na Ústavu akvakultury v Č. Budějovicích, místnost RH 204.
 
09.11.2011: zveřejněn zápis č. 19 ze zasedání AS - zde
07.10.2011: zveřejněn zápis č. 18 ze zasedání AS - zde
28.09.2011: zveřejněn zápis č. 17 z korespondenčního hlasování - zde
16.09.2011: zveřejněn zápis č. 16 ze zasedání AS - zde
09.09.2011: zveřejněn zápis č. 15 - korespondenční hlasování - zde
23.06.2011: zveřejněn zápis č. 14 ze zasedání AS - zde
01.06.2011: zveřejněn zápis č. 13 - korespondenční hlasování - zde
21.04.2011: zveřejněn zápis č. 12  ze zasedání AS - zde
07.06.2010: zveřejněn zápis z šestého jednání AS - zde
25.03.2010: zveřejněn zápis z pátého jednání AS - zde
03.02.2010: zveřejněn zápis z čtvrtého jednání AS - zde
22.12.2009: zveřejněn zápis z třetího jednání AS - zde
07.12.2009: zveřejněn zápis z druhého jednání AS - zde
01.12.2009: z důvodu jmenování proděkanem pro zahraniční vztahy doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
                   rezignoval na svoji funkci, od 1.12.2009 byl nahrazen Ing. Davidem Gelou, Ph.D.
19.11.2009: zveřejněn zápis z prvního jednání AS - zde
11.11.2009: zřízena oficiální adresa: senatfrov@frov.jcu.cz 
 
 
 
 
Funkční období akademického senátu je dvouleté. Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v akademickém senátu, nastupuje na jeho místo
náhradník. V případě, že nelze akademický senát doplnit tímto způsobem, vypíše děkan doplňující volby.
Funkční období současného senátu: 2015 - 2017
 
Volební a jednací řád    ke stažení zde
 
 
 
 Seznam zvolených zástupců pro období 2015-2017
 
Akademičtí pracovníci
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. předseda senátu Ústav akvakultury a ochrany vod
Ing. Martin Bláha, Ph.D.   Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.   Ústav akvakultury a ochrany vod
Ing. Ján Regenda, Ph.D.   Ústav akvakultury a ochrany vod regenda@frov.jcu.cz
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.   Ústav akvakultury a ochrany vod
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.   Ústav akvakultury a ochrany vod stejskal@frov.jcu.cz
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.   Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Studenti
Jiří Kulík
  Rybářství
Ing. Radek Gebauer   Rybářství, DSP rgebauer@frov.jcu.cz
Ing. Kateřina Francová
  Rybářství
Ing. Josef Příborský   Rybářství, DSP priborsky@frov.jcu.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech