FROV JU RGB NEGATIVE
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Akademický senát
Doručovací adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
Kontaktní adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
 
 
Seznam zvolených zástupců pro období 2017-2020
 
 Akademičtí pracovníci
 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.  předsedkyně senátu FROV JU  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  zuskova@frov.jcu.cz
 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  policar@frov.jcu.cz
 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  rgrabic@frov.jcu.cz
 Ing. David Gela, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  gela@frov.jcu.cz
 dr hab Ing. Josef Velíšek, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  velisek@frov.jcu.cz
 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  piackova@frov.jcu.cz
 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.    Ústav akvakultury a ochrany vod  stejskal@frov.jcu.cz
 Ing. Petr Dvořák, Ph.D.    Ústav akvakultury a ochrany vod  dvorakp@frov.jcu.cz
 
 
 Studenti
 Bc. Vít Profant  místopředseda senátu FROV JU  Rybářství, NMgr.  profav01@frov.jcu.cz
 Ing. Radek Gebauer    Rybářství, DSP  rgebauer@frov.jcu.cz
 Alžběta Strouhová    Ochrana vod, Bc.  stroua00@frov.jcu.cz
 Tomáš Doležal    Rybářství, Bc.  dolezt03@frov.jcu.cz
 
 
Funkční období akademického senátu je tříleté. Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v akademickém senátu, nastupuje na jeho místo
náhradník. V případě, že nelze akademický senát doplnit tímto způsobem, vypíše děkan doplňující volby.
 
Funkční období současného senátu: 2017 - 2020
 
Volební řád: ke stažení zde
 
Jednací řád: ke stažení zde
 
 
Úřední deska:
 
Veškeré dokumenty, které jsou předkládány k projednání do AS FROV JU si mohou členové akademické obce vyžádat u předsedkyně AS FROV JU k nahlédnutí.
 
28.06.2018: zveřejněn zápis č. 09 - zde
14.05.2018: zveřejněn zápis č. 08 - zde
29.03.2018: zveřejněn zápis č. 07 - zde
16.03.2018: zveřejněn zápis č. 06 - zde
16.02.2018: zveřejněn zápis č. 05 - zde
14.12.2017: zveřejněn zápis č. 04 - zde
23.11.2017: zasedání AS FROV JU se uskuteční 14.12.2017 ve 12,00 hod. v Českých Budějovicích, Ústav akvakultury a ochrany vod, Husova tř. 458/102, učebna RH 2
 
21.11.2017: zveřejněn zápis č. 03 - zde
16.11.2017: zveřejněn zápis č. 02 z korespondenčního hlasování - zde
06.11.2017: zveřejněn zápis č. 01 - zde
 
20.10.2017: vyhlášeny výsledky voleb do AS pro období 2017-2020.
                  První ustavující schůze nového senátu stanovena na 06.11.2017 od 09:00 hod ve Vodňanech, velká zasedací místnost FROV JU Zátiší 728/II
 
 
 
 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech