FROV JU RGB NEGATIVE

1

Předseda:

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., FROV JU Vodňany

2

Tajemník:

doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D., FROV JU Vodňany

3

Interní člen:

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., FROV JU Vodňany

4

Interní člen:

prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., FROV JU Vodňany

5

Interní člen:

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., FROV JU Vodňany

6

Interní člen:

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr., FROV JU Vodňany

7

Interní člen:

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D., FROV JU Vodňany

8

Interní člen:

Ing. Jan Mráz, Ph.D. FROV JU České Budějovice

9

Interní člen:

doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., FROV JU Vodňany

10

Interní člen:

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., FROV JU Nové Hrady

11

Interní člen:

Ing. Petr Císař, Ph.D., FROV JU Nové Hrady

12

Interní člen:

doc. Mgr. Roman Grabic,Ph.D., FROV JU Vodňany

13

Interní člen:

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., PřF JU České Budějovice 

14

Interní člen:

doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice

15

Externí člen:

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

16

Externí člen:

doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc., BTÚ AV ČR, v.v.i., Praha

17

Externí člen:

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., PřF MU Brno

18

Externí člen:

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., FRRMS, MU Brno

19

Externí člen:

doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze

20

Externí člen:

prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze

21

Externí člen:

Ing. Dr. Pavel Jurajda, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Brno

22

Externí člen:

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech