FROV JU RGB NEGATIVE
základní dokumenty - schváleny Akademickým senátem JU a rektorem JU
STATUT FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH zde
JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH zde
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU zde
 
 
dokumenty schválené Akademickým senátem FROV JU 
Organizační řád Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zde
Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na Fakultě rybářství a ochrany vod zde
Řád habilitačního a profesorského řízení zde
Rozhodnutí děkana č. 8/2011 - Průběh státní závěrečné zkoušky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
zde
Rozhodnutí děkana č. 15/2011 - Vypisování zkouškových a zápočtových termínů a evidence studijních výsledků studentů Bc. a Mgr. studijních oborů na FROV JU
zde
Rozhodnutí děkana č. 10/2017 - Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/2018 zde
Rozhodnutí děkana č. 12/2017 - Podrobnosti k uplatňování Stip. řádu JU na FROV JU zde
Rozhodnutí děkana č. 16/2017 - Metodika k Mzdovému předpisu JU zde
Rozhodnutí děkana č. 17/2017 - Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2018/2019 zde
 
Harmonogram akademického roku 2017/2018 zde
Rozhodnutí o přidělení ubytovacího stipendia zde
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech