FROV JU RGB NEGATIVE
Pro zaměstnance
 
 Opatření děkana č. 01/2018 zde  Vybavení pracovníků a studentů FROV JU ochrannými pracovními pomůckami
 
 Opatření děkana č. 01/2017 zde  Opatření o počtu proděkanů na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské  univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) a o rozsahu jejich působnosti
 
 Rozhodnutí děkana č. 15/2017 zde  Seznam funkčních míst FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 11/2017 zde  Inventarizace
 Rozhodnutí děkana č. 09/2017 zde  Výkon spisové služby Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 Rozhodnutí děkana č. 06/2017 zde  Pravidla pro přípravu a dělení rozpočtu/odpovědností dle jednotlivých zdrojů příjmů na Fakultě rybářství a ochrany vod na rok 2017
 Rozhodnutí děkana č. 02/2017 zde  Jmenování členů majetkové, likvidační a škodní komise
 Rozhodnutí děkana č. 22/2016 zde  Zakázky doplňkové činnosti (DoČ) na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 21/2016 zde  Dovolená na zotavenou
 Rozhodnutí děkana č. 18/2016 zde  K zajištění a využití pokusných zvířat na Fakultě rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 Rozhodnutí děkana č. 13/2016 zde
 Kariérní řád FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 11/2016 zde  Kapesné na zahraniční pracovní cesty a zpráva ze služební cesty
 Rozhodnutí děkana č. 06/2016 zde  Protipovodňový plán zabezpečení a evakuace objektů na FROV JU ve Vodňanech
 Rozhodnutí děkana č. 05/2016 zde  Ostraha objektů FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 04/2016 zde  Propagace a webové stránky FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 37/2015 zde  Uvádění adresy na publikacích, děkování projektům a jednorázové odměny za výsledky zaměstnanců FROV JU dosažené podle RIVu
 Rozhodnutí děkana č. 35/2015 zde  Sazebník honorářů
 Rozhodnutí děkana č. 34/2015 zde  O zajištění chodu dopravy služebních a soukromých cestách na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 20/2015 zde
 Povinnost oznámení přípravných prací na tvorbě zahraničních projektů
 Rozhodnutí děkana č. 17/2015 zde  Interní opatření kterým se řídí oběh dokladů - příloha č. 1 zde - příloha č.2 zde
 Rozhodnutí děkana č. 12/2015 zde  Postup při přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 11/2015 zde  Používání služebních mobilních telefonů na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 zde  Organzace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže
 Rozhodnutí děkana č. 05/2015 zde  Stanovení, rozvržení a zabezpečení evidence pracovní doby
 Rozhodnutí děkana č. 26/2014 zde
 Opatření k zajištění nakládání s chemickými látkami v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
 Rozhodnutí děkana č. 22/2014 zde  Utajování důvěrných informací v rámci strategických projektů
 Rozhodnutí děkana č. 17/2014 zde  Užívání jednotného vizuálního stylu FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 10/2014 zde  Studium a znalost anglickho jazyka na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 08/2014  
 Příplatky za vedení a výkon funkce na FROV JU - Toto rozhodnutí s citlivými údaji je k dispozici pouze zaměstnancům FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 12/2013 zde  Vyplácení cestovních náhrad zahraničním spolupracovníkům a hostům na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 15/2013 zde  Organizační směrnice pro zajištění bezpečnosti při činnostech v laboratořích
 Rozhodnutí děkana č. 11/2012 zde
 Manipulace a odpovědnosti za provoz malých elektrických spotřebičůna FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 12/2012 zde  Externí výuka a výuka externích studentů na FROV JU a její evidence

  
 
Pro studenty 

 Rozhodnutí děkana č. 19/2017 zde  Vyplácení stipendií v doktorských a studijních programech
 Rozhodnutí děkana č. 14/2017 zde  Výše základu pro výpočet prospěchového stipendia
 Rozhodnutí děkana č. 13/2017 zde  Výše základu pro výpočet mimořádného stipendia pro nadané studenty 2017/2018
 Rozhodnutí děkana č. 04/2017 zde  Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018
 Rozhodnutí děkana č. 07/2016 zde  Mimořádné stipendium pro nadané studenty
 Rozhodnutí děkana č. 06/2015 zde  Studentské hodnocení výuky a komunikace s vedením fakulty na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 04/2015 zde
 Ubytování studentů v ubytovacích kapacitách FROV JU a mimořádné stipendium pro  studenty ubytované v ubytovacích kapacitách FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 07/2013 zde  Mimořádné stipendium pro sportovce
 Rozhodnutí děkana č. 17/2011 zde  Uznávání kreditů u předmětů v bloku povinně volitelných a volitelných (výběrových) předmětů
 Rozhodnutí děkana č. 21/2011 zde  Ceník úhrad za administrativní úkony poskytované studentům a absolventům FROV JU, případně jiným osobám

 
 
Pro zaměstnance a studenty  

 Rozhodnutí děkana č. 18/2017 zde  Vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU v akademickém roce 2017/2018
 Rozhodnutí děkana č. 21/2012 zde  Studium a znalost českého jazyka na FROV JU
 

 

  
 
 

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech