FROV JU RGB NEGATIVE
 

Děkan fakulty, prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., vyhlásil dne 14.06.2017 volby do Akademického senátu FROV JU - Rozhodnutí děkana č. 8/2017

sipky volby 4 web 

 PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ

do 15:00 hod. dne

04. 10. 2017

návrhový lístek

odevzdejte do rukou členů komise: Vazačová, Tesařová, Plička, Šablatura, Siglová, Nováková, Kačerová

 ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU KANDIDÁTŮ

do 11. 10. 2017

ke stažení zde

 VOLBY
18. - 20. 10. 2017

18.10.2017 ve Vodňanech

19.10.2017 v Č. Budějovicích

20.10.2017 v Č. Budějovicích

přesný harmonogram zde

 Výsledky voleb

Komora akademických pracovníků
 
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.    19 hlasů
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.     19 hlasů
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.     18 hlasů
Ing. David Gela, Ph.D.     16 hlasů
Dr hab Ing. Josef Velíšek, Ph.D.     16 hlasů
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.     13 hlasů
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.     12 hlasů
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.     10 hlasů
 
Komora studentů
 
Alžběta Strouhová     20 hlasů
Ing. Radek Gebauer     19 hlasů
Bc. Vít Profant     18 hlasů
Tomáš Doležal     13 hlasů

Seznam náhradníků zde

 

Ke stažení:

Rozhodnutí děkana č. 8/2017 - Volby do Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Volební řád AS FROV JU

Seznamy oprávněných voličů: studenti a akademičtí pracovníci

Návrh kandidáta (.pdf)

Souhlas s kandidaturou (.pdf)

Harmonogram voleb (.pdf)

Stížnost k volbám:

Stížnost (.pdf)

Odpověď (.pdf)

Zápis (.pdf)

 

 

Složení volební komise:

 Předseda:    Milada Vazačová
 Místopředseda:   Petra Tesařová
Členové:
  Ing. Kristýna Siglová 
  Pavlína Nováková
  Ing. Vítězslav Plička
  Ing. Pavel Šablatura
  Lucie Kačerová
 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech