FROV JU RGB NEGATIVE
 

Děkan fakulty, prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., vyhlásil dne 9. 10. 2015 volby do Akademického senátu FROV JU - Rozhodnutí děkana č. 28/2015.

sipky volby 4 web 

 PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ

do 15:00 hod. dne

23. 10. 2015

návrhový lístek

odevzdejte do rukou členů komise: Plecerová, Tesařová, Plička, Šablatura, Havlanová, Vazačová, Nováková

 ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU KANDIDÁTŮ

do 29. 10. 2015

seznam ke stažení zde

 VOLBY
4. - 6. 11. 2015

04.11.2015 v Č. Budějovicích

05.11.2015 v Č. Budějovicích

 06.11.2015 ve Vodňanech  

přesný harmonogram zde

 Výsledky voleb

 

Zvolení zástupci
a náhradníci

 

 
 
 
 

Ke stažení:

Rozhodnutí děkana č. 28/2015 - Volby do Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Volební a jednací řád AS FROV JU

Seznamy oprávněných voličů: studenti a akademičtí pracovníci

Návrh kandidáta (.doc), Návrh kandidáta (.pdf)

Souhlas s kandidaturou (.doc), Souhlas s kandidaturou (.pdf)

Harmonogram voleb

Seznam kandidátů, kteří souhlasili s kandidaturou

 

Složení volební komise:

 Předseda:    Ing. Jitka Plecerová
 Místopředseda:   Mgr. Ing. Jana Havlanová 
 Členové:
  Pavlína Nováková
  Ing. Vítězslav Plička
  Ing. Pavel Šablatura
  Petra Tesařová
  Milada Vazačová
 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech