FROV JU RGB NEGATIVE
 
Akademický senát Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (dále FROV JU) vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2021
 
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FROV JU vyhlašuje Akademický senát FROV JU volbu kandidáta na funkci děkana FROV JU. Volba bude probíhat dle harmonogramu, který byl schválen Akademickým senátem FROV JU na jeho zasedání dne 14. 12. 2016.
 
 
- prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, FROV JU, Vodňany
- prezentace ke stažení zde
- životopis ke stažení zde
 
- prof. RNDr. Dalibor Štys, Ph.D., vedoucí Laboratoře experimentálních komplexních systému, ÚKS FROV JU, Nové Hrady
- prezentace ke stažení zde
- životopis ke stažení zde
 
Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2021
 
15. 02. 2017: Vyhlášení volby děkana FROV JU a zahájení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU.
01. 03. 2017: Ukončení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU a zahájení oslovení navržených kandidátů včetně vyžádání si písemného potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.
08. 03. 2017: Ukončení procesu potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.
15. 03. 2017: Zveřejnění jmen kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
22. 03. 2017: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům včetně zdůvodnění těchto námitek.
29. 03. 2017: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty v daném funkčním období) členům AS FROV JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
05. 04. 2017: Představení kandidátů na funkci děkana FROV JU na veřejném zasedání akademické obce.
12. 04. 2017: Zasedání AS FROV JU spojené s volbou děkana FROV JU.
 
Písemné návrhy kandidátů na funkci děkana FROV JU může podat každý člen akademické obce FROV JU, tedy student nebo akademický pracovník, odevzdáním vyplněného a podepsaného návrhového formuláře k rukám jednoho z členů senátní volební komise do 1. 3. 2017.
 
Formulář pro návrh kandidáta a Formulář pro vyjádření souhlasu s kandidaturou na funkci děkana FROV JU je volně dostupný a stažitelný zde:
 
Návrh kandidáta na funkci děkana FROV JU na období 2017 - 2021
 
 
 
Členové senátní volební komise:
Ing. Martin Bláha, Ph.D. – akademický pracovník, kontakt: blaha@frov.jcu.cz
Prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. – akademický pracovník, kontakt: kouril@frov.jcu.cz
Bc. Patrik Sadloň – student, kontakt: sadlop01@frov.jcu.cz
 
 
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
Předseda Akademického senátu FROV JU

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech