FROV JU RGB NEGATIVE
 
proděkan pro zahraniční vztahy
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
 
Tel: + 420 387 774 611
Mobilní tel: +420 725 917 295
e-mail: vkaspar@frov.jcu.cz
úřední hodiny:
PONDĚLÍ
12:30 - 15:00
STŘEDA
12:30 - 15:00
 

 

referentka oddělení pro zahraniční vztahy 
Lucie Kačerová
LLP Erasmus, Rozvojový program 
Výjezdy / příjezdy studentů, doktorandů a akademických pracovníků
 
Tel: +420 387 774 736
úřední hodiny:
ÚTERÝ
  12:30 - 14:00
 
STŘEDA
  8:00 - 11:00
12:30 - 14:00
ČTVRTEK
  8:00 - 11:00
12:30 - 14:00
 
 
 
Aktuality:

Výběrové řízení pro zaměstnance v rámci programu Erasmus + v akademickém roce 2017/2018. Program Erasmus umožňuje podporu dvou typů aktivit - Mobilita pro výuku a mobilitu pro školení - v podnicích, školicích střediscích, výzkumných střediscích nebo jiných organizacích.

Země - Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko.
 
Máte-li zájem o programu Erasmus pro akademický rok 2017/2018, napište e-maile nejpozději do 11. ledna 2017, vyznačte typ mobility, název univerzity (nebo podniku, školicího střediska, výzkumné organizace, atd na školení ) a termín vašeho pobytu. Pobyt nemůže být delší než 5 dnů a v případě výukového pobytu se musí odučit minimálně 8 hodin.
 
Mobilita pracovníků:
- v výukový pobyt - mobilita pracovníků pro výuku může být v jakémkoliv předmětem oblasti / akademická disciplína.
- v školení - tato aktivita podporuje profesní rozvoj nepedagogických pracovníků v podobě vzdělávacích akcích v zahraničí (s výjimkou konferencí).

V případě zájmu využít podpory programu Erasmus+ na mobility studentů realizované v příštím akademickém roce, zvažte podmínky pro studijní pobyty i pracovní stáže. Studenti doktorského studijního programu mohou využít studijního pobytu i pracovní stáže, přičemž v případě prvního typu pobytu by student měl v zahraničí navštěvovat kurzy a získat i kredity uznatelné v rámci jeho studia na FROV. Jelikož ale většina doktorských studijních programů na různých univerzitách v zahraničí není členěna podle kreditního systému, lze doporučit jako vhodný typ mobility především pracovní stáž.

V případě vašeho zájmu o mobilitu v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2017/2018 oznamte svůj záměr Studijnímu pracovišti FROV JU nejpozději do 11. 1. 2017.

Přílohy:
1) motivační dopis, který upřesňuje důvody vedoucí ke studiu/pracovní stáži na zahraniční vysoké škole a očekávaný přínos od pobytu v zahraničí (v angličtině)
2) mezinárodní certifikát z jazyka, ve kterém bude probíhat studium/pracovní stáž v rámci pobytu.

Studijní pobyt, info zde.
Pracovní stáž, info zde.

 
* Stipendia DAAD pro Českou republiku do Německa pro studenty Bc., NMgr., Ph.D. a postdoktorandy a vysokoškolské učitele. Více info zde.
* Neziskové organizace Mladiinfo ČR je skupina mladých lidí, kteří se snaží shromažďovat na webu http://www.mladiinfo.cz/ příležitosti k dalšímu kariérnímu růstu studentů (stáže, informace o stipendiích, studiu v zahraničí atd.)
 

 


 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech