FROV JU RGB NEGATIVE
 
  Erasmus Rozvojový program Ceepus Visegrádský fond
popis programu  Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení (Lifelong learning Programme) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.  Mezinárodní mobilita studentů vysokých škol  Program CEEPUS představuje akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci států střední Evropy. Cílem programu je vytvoření Středoevropské univerzitní sítě, která se skládá z jednotlivých dílčích sítí programu, přičemž se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické.  Mezinárodní Visegrádský fond byl založen jako mezinárodní organizace vládami zemí Visegrádské čtyřky (Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Posláním fondu je podporovat rozvoj a bližší spolupráci mezi těmito zeměmi.
místo pobytu Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko,Turecko všechny země Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina Albanie (AL), Arménie (AM), Azerbajdžán (AZ), Bělorusko (BY), Bosna a Hercegovina (BA), Chorvatsko (HR), Česká Republika (CZ), Gruzie (GE), Maďarsko (HU), Makedonie (MK), Moldovsko (MD), Černá hora (ME), Polsko (PL), Ruská federace (RU),  Srbsko (RS),  Slovensko (SK) a Ukrajina (UA).
typ pobytu Studijní pobyt Studijní pobyt Studijní pobyt Studijní pobyt
termín odevzdání přihlášky      Termín odevzdání přihlášky pro mobilitu freemover je 30. listopadu příslušného roku  Termín pro odevzdání přihlášek 31. ledna příslušného roku
typ pobytu Pracovní stáž      
termín odevzdání přihlášky        

 

  Mezivládní dohody Fulbright komise Japan Society for Promotion of Science The Matsumae International Foundation
popis programu Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi.
 Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Podobné organizace pracují na základě bilaterálních dohod mezi USA a konkrétními zeměmi v mnoha dalších státech světa.
 Japonsko Society for Promotion of Science podporuje vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků provádět společné výzkumné činnosti s kolegy v japonských univerzit a výzkumných ústavů.  Matsumae Mezinárodní nadace je nevládní organizace. Její fond vychází z darů od mnoha Japonských lidí, kteří reagovali na výzvu Dr. Shigeyoshi Macumae.
místo pobytu dle aktuální nabídky USA Japonsko Japonsko
typ pobytu Studijní pobyt Studijní pobyt Pobyt Pobyt
termín odevzdání přihlášky        
typ pobytu        
termín odevzdání přihlášky        

 

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech