FROV JU RGB NEGATIVE
 
  Erasmus Ceepus Fulbrightova komise
popis programu Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení (Lifelong learning Programme) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program CEEPUS představuje akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci států střední Evropy. Cílem programu je vytvoření Středoevropské univerzitní sítě, která se skládá z jednotlivých dílčích sítí programu, přičemž se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Podobné organizace pracují na základě bilaterálních dohod mezi USA a konkrétními zeměmi v mnoha dalších státech světa.
Místo pobytu Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko,Turecko Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina. USA
Typ pobytu Výukové pobyty Výukové pobyty Pobyt
Termín odevzdání přihlášky   Termín odevzdání přihlášky pro mobilitu freemover je 30. listopadu příslušného roku  
Typ pobytu Výzkumné pobyty / školení    
Termín odevzdání přihlášky      
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech