Fakulta rybářství a ochrany vod JU udržuje a rozvíjí řadu mezinárodních vztahů, na úrovni dvoustranných nebo vícestranných smluv o spolupráci, nebo na úrovni vzájemné výměny informací (publikací), vzájemných návštěv odborníků a stážistů se spoluprací na jednotlivých národních či mezinárodních grantech a projektech.

Smlouvy jsou archivovány na pracovišti studijních a zahraničních vztahu. (Info u Lucie Kačerové - lkacerova@frov.jcu.cz, 4736)

 
Instituce
Město
Země
Podepsáno
Platnost
Odkazy
Polská Akademie věd, Ústav ichtyologie a akvakultury
Golysz 
Polsko
01.12.1995
na dobu neurčitou
Polská Akademie věd, Mezinárodní centrum pro ekologii 
Dziekanów Leœny 
Polsko
01.11.1996
na dobu neurčitou
INRA-IFREMER, sekce genetiky ryb 
Palavas les Flots
Francie 
13.11.2008
na dobu neučitou
Výzkumný ústav rybářství, zemědělství a zavlažování 
Szarvas
Maďarsko
12.09.2006
na dobu neurčitou
Polská Akademie věd, ústav živočišné reprodukce a výzkumu potravin
Olštýn
Polsko
15.07.2007
na dobu neurčitou
Univerzita Exteremadura, oddělení rostlinné biologie, ekologiea zemských věd
Badajoz
Španělsko
19.07.2007
na dobu neurčitou
Michoacanská univerzita
Michoacan
Mexiko
13.08.2008
na dobu neurčitou
Biologická stanice kanadského rybářství a oceánografie
New Brunswick
Kanada
14.08.2008
na dobu neurčitou
Univerzita v Johannesburgu
Johannesburg
Jihoafrická republika
28.8.2008
na dobu neurčitou
Hellenické centrum mořského výzkumu, Ústav akvakultury
Heraklion
Řecko
10.9.2008
na dobu neurčitou
Spolkový úřad vodního hospodářství, ekologická stanice
Schrems
Rakousko
29.09.2008
na dobu neurčitou
Univerzita ve Valencii, Ústav živočišné výroby
Valencie
Španělsko
30.10.2008
na dobu neurčitou
Univerzita Kharkiv
Kharkiv
Ukrajina
1.6.2009
na dobu neurčitou
Yangtze River Fisheries, Reaserch Institute, Chinese Academy of Fishery Science
Jingzhou City
Čína
12.11.2009
na dobu neurčitou
Univerzita Calgary
Calgary
Kanada
10.12.2009
na dobu neurčitou
Univerzita Califormia
Riverside
USA
9.9.2010
na dobu neurčitou
Zemědělská univerzita Huazhong
Wuhan
Čína
15.10.2010
na dobu neurčitou
Polytechnická univerzita delle Marche
Ancona
Itálie
10.11.2010
na dobu neurčitou
Jihozápadní univerzita přírodních věd
Chongqing
Čína
26.11.2010
na dobu neurčitou
Švédská univerzita zemědělských věd
Uppsala
Švédsko
27.12.2010
na dobu neurčitou
Fakulta přírodních věd, Univerzita v Lisabonu
Lisabon
Portugalsko
21.1.2011
na dobu neurčitou
University of Oklahoma
Norman
Oklahoma, USA
10.3.2011
na dobu neurčitou
Bavorské státní výzkumné středisko pro zemědělství
Freising
Německo
4.5.2011
na dobu neurčitou
Státní výzkumný a výrobní centrum rybolovu "gosrybcenter"
Tyumeń
Rusko
22.9.2011
na dobu neurčitou
Hanoi University of Agriculture, Faculty of Animal Sciences and Aquaculture
Hanoi
Vietnam
8.11.2011
na dobu neurčitou
Nha Trang University, Faculty of Aquaculture
Nha Trang
Vietnam
20.10.2011
na dobu neurčitou
Nong Lam University, Faculty of Fisheries
Ho Chi Minh City
Vietnam
21.10.2011
na dobu neurčitou
University College KAHO Sint-Lieven, AQUA-ERF
Sint-Niklaas
Belgie
21.2.2012
na dobu neurčitou
Ruský federální vědecký institut rybářství a oceánografie, VNIRO
Moskva
Rusko
10.4.2013
10.4.2018
University of Belgrade
Bělehrad
Srbsko
12.6.2013
12.6.2018
University of Novi Sad
Novi Sad
Srbsko
14.6.2013
14.6.2018
Memorial University of Newfoundland
Newfoundland
Kanada
11.7.2013
11.7.2018
Departement de la Moselle
Metz
Francie
24.4.2013
24.4.2018
University of Kragujevac
Kragujevac
Srbsko
12.8.2013
12.8.2018
Russian Academy of Science
Saint Petersburg
Rusko
1.10.2013
1.10.2018
University of natural resources and life sciences
Vídeň
Rakousko
5.12.2013
5.12.2018
The Leibniz-Institute
Berlín
Německo
28.3.2014
28.3.2019
Kherson State Agricultural University
Kherson
Ukrajina
29.4.2015
29.4.2020
University of Parma, Department of Life Sciences Parma Itálie 4.8.2016 4.8.2021 www.unipr.it
Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI) Teherán Írán 25.1.2017 25.1.2022 http://en.ifro.ir/
The Univeristy of Tokyo Tokyo
Japan
25.10.2013 25.10.2018 http://www.u-tokyo.ac.jp/en/
Univeristy of Hokkaido Hokkaido
Japan
29.6.2015 29.6.2020 https://www.global.hokudai.ac.jp/
Henan University Henan
China
2.7.2015 2.7.2020 http://en.henu.edu.cn/
The Noakhali Science and Technology University Sonapur
Bangladesh
27.4.2017 27.4.2022 http://www.nstu.edu.bd/index.php/en/
University of Zagreb Zagreb
Croatia
9.10.2013 9.10.2018 http://www.unizg.hr/homepage/
Chinese Academy of Fishery Sciences, Yangze River Fisheries Institute Yangze China 11.3.2016 11.3.2020 https://www.lib.noaa.gov/retiredsites/china/archi/jingsha.htm
The University of Padova Padova
Italy
24.11.2017 24.11.2020 http://www.unipd.it/en/
The University of Messina Messina
Italy
30.11.2017 30.11.2022 http://www.unime.it/en
Research Institute for Aquaculture Bac Ninh Vietnam 4.1.2018 4.1.2023 http://www.ria1.org/ria1/Default.aspx?LangID=2
HAKI - Výzkumný institut pro rybářství a akvakulturu
Szarvas Maďarsko 4.6.2018 4.6.2023 https://www.naik.hu/en/organizations/research-institute-for-fisheries-and-aquaculture
University of Torino Torino Itálie 21.12.2018 21.12.2023 https://en.unito.it/