Dne 28. 10. 2020 navštívili Prof. D. Štys, CSc.a  MSc. K. Lonhus Medicínskou univerzitu ve Vídni.

Ve dnech 26. až 29. srpna, jsem navštívil Univerzitu Applied Sciences, Institute of Natural Resource Sciences (ZHAW) - Švýcarsko.

Jeden a půldenní setkání se konalo ve Vídni v Rakousku v sídle Blue Planet Ecosystems.

V rámci pracovní cesty, která proběhla od 30.8. do 1.9., jsme navštívili na Bernské univerzitě Centrum zdraví ryb a divoké zvěře.

Dne 19. 8. - 20. 8. 2020 podnikli Prof. D. Štys, CSc., Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D a MSc. Kirill Lonhus cestu do Vídně, Rakouska.

Po provedení dvou experimentů na larvách candáta obecného od března do června byly odebrané vzorky pro enzymatickou analýzu uloženy při -80 ° C.

Od 5. února do 10. června 2020 jsem absolvoval čtyřměsíční stáž na Výzkumném ústavu pro akvakulturu No1. v Bac Ninh (Vietnam).

Ve dnech 26. ledna až 1. února 2020 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska.