Ve dnech 26. až 28. listopadu 2014 jsme s Ing. Vojtěchem Kašparem, Ph.D. zúčastnili Conference of Central Europe Aquaculture konané v Budapešti. Setkání bylo zaměřeno na diskuzi ohledně spolupráce a situace v získávání evropských projektů v této oblasti. Celkem byli do diskuse zapojeni zástupci z 25 institucí z Maďarska, Francie, Německa, Turecka, Slovinska, Slovenska, Srbska, Polska, Chorvatska, Bulharska a České republiky. Z diskuze vzešly oblasti, ve kterých by zúčastněné instituce mohli spolupracovat a mezi které patří 1) zlepšení produkce sladkovodních ryb jako konečného produktu podle preferencí spotřebitele; 2) zlepšení produkce kapra - celoroční nabídka kapřího masa standartní kvality; 3) kombinace rybničního odchovu a chovu ryb v recirkulačních akvakulturních systémech (RAS); 4) služby pro mimoprodukční funkce v rybničním chovu.