Ve dnech 25. až 30. srpna 2019 se uskutečnila pracovní cesta na „Stirlingovu univerzitu“ ve Stirlingu ve Skotsku. Účelem cesty bylo účastnit se školicího kurzu AQUAEXCEL2020: „Úvodní bioinformatický kurz pro zpracování sekvenčních dat“. Účastníky naší fakulty byli Vojtěch Kašpar, Shivaramu Sahana, Jinfeng Zhao a Azin Mohagheghi Samarin. Kurz byl zaměřen na základní skriptování v Unixu, seřazení sekvencí, zpracování dat pro sestavení genomu, metagenomiku, sekvenování RNA a sekvenování RAD. Kurz by nám pomohl při zpracování dat a analýze výsledků našich experimentů.