Ve dnech 9. - 13. 9. 2019 jsem spolu s kolegy Josefem Příborským, Jiřím Křišťanem a kolegyní Ilonou Prokopovou navštívili vědecký ústav rybářství a akvakultury v Szarvaši, v Maďarsku, kde jsme odebírali vzorky kapra a sumce pro probíhající projekt NAZV a seznámili jsme se s místními tradicemi chovu a zpracování ryb.