Ve dnech 2.—8. 9. 2019 jsem se společně s prof. Daliborem Štysem zúčastnila pobytu na Veterinární fakultě Univerzity v Ankaře (Turecko) v rámci programu „Erasmus Teaching Staff Mobility“. V rámci programu jsme přednesli přednášky zahraničním studentům a zaměstnancům fakulty. Dále jsme byli s prof. Štysem zvanými přednášejícími na „1. Mezinárodním a 6. národním veterinárním farmokologickém a toxikologickém kongresu“ v Kayseri. Obsahem přednášek bylo využití technických řešení zrcadlových sledovačů a mikroskopie ve světelném poli ke sledování toxických účinků látek na živé organismy a buňky.  Byla též diskutována možnost spolupráce v rámci výuky a výzkumu s tureckými veterinárními fakultami.