V období od 8. července do 8. září 2019 jsem absolvovala stáž v Německu na Technické univerzitě v Drážďanech v Hydrobiologickém ústavu. Pracovala jsem s dalším doktorandem, se kterým jsme navrhli a provedli laboratorní experiment, týkající se stravovacích návyků invazivních sladkovodních různonožců, Dikerogammarus villosus. V rámci experimentu jsem zpracovala vzorky a naučila se pitevní techniku, jak získat z gammaridů obsah trávicí soustavy. Během mého pobytu jsem se také zúčastnila vzorkovací akce v terénu v rámci projektu spolupráce MoBi-aqua a navštívila několik seminářů a setkání pracovních skupin. Stáž byla podpořena grantem Erasmus +.