Ve dnech 11. a 12. 9. 2019 jsme v rámci projektu KPF-01-162 Spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal – výuka a praxe 2019 navštívili partnerskou školu Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Zisterzienserstiftes Zwettl v Yspertalu. Zároveň jsme měli možnost navštívit cisterciánský klášter ve Zwettlu se zahradami a rybničním hospodářstvím (zřizovatel školy) a naučnou stezku ve Spitz an der Donau. Cílem návštěvy byla podpora rozvoje bilaterálních vzhtahů mezi FROV JU a HLUW Yspertal, předání výstupů projektu, práce na závěrečné zrpávě uvedeného projektu a aktualizace plánu akcí na r. 2020.