V. Piačková, E. Zusková (LATI) a E. Sancho Santos (LECHB) strávily čtyři dny (9. – 12. září) v portugalském Portu, kde se účastnili 19. ročníku konference “Diseases of Fish and Shellfish” pořádané evropskou asociací rybích patologů (EAFP). V rámci konference jsme prezentovali 3 postery a jednu přednášku. Kromě toho jsme měli příležitost získat nové poznatky o zdraví a nemocech ryb a projednat případnou další spolupráci s kolegy zabývajícími se obdobnou tématikou.