Ve dnech 16. – 19. září 2019 navštívili v rámci projektu „Lipan“  T. Randák, P. Lepič, J. Turek, O. Palíšek, V. Plička, J. Martynková a studenti FROV O. Bartoš, R. Kodras a V. Lexová monitorované lokality na řekách Hron a Poprad na Slovensku. V rámci 2. roku řešení zakázky SRZ zaměřené na management lipana podhorního ve slovenských tocích proběhl ichtyologický monitoring vybraných úseků řek Hron a Poprad.  V průběhu monitoringu byl sledován i výskyt a růst lipanů podhorních označených a vypuštěných při jarních akcích v letech 2018 a 2019.