Díky programu interní výzva jsem od 23. 8.  do 29. 8. 2019 navštívila Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology v Číně. Mým hlavním zájmem bylo zlepšit mezinárodní vztahy mezi Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology a Jihočeskou univerzitou. Jako člen vysílající instituce jsem během mé návštěvy přednesla prezentaci a absolvovala krátký výcvikový kurz v laboratoři Biological Protein Materials Group. Představila jsem své dosavadní výsledky a promluvila jsem o obecných otázkách vysokoškolského vzdělávání a jejich zlepšení. Moje účast byla velmi produktivní. Mám mnoho nových kontaktů, které by mohli mít pozitivní dopad na naši budoucí spolupráci.