Účast na Vědecké mezinárodní radě v Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) v Berlíně, která se konala od 7. do 8. října 2018.

Jako člen mezinárodní vědecké rady IGB jsem strávil několik dnů v Berlíně s dalšími kolegy z různých zemí EU, abychom spolu s ředitelem ústavu diskutovali nad dalším rozvojem IGB. Zapojil jsem se do diskusí o strategickém plánu a další ředitelově agendě jakými jsou například rozvoje lidských zdrojů, nové projekty, vědecké výstupy, infrastruktura, kooperace/členství, vyznamenání a ostatní akce.