Naše fakulta mi poskytla privilegium strávit první říjnový týden v Biothesan S.L.U. v Ubeda ve Španělsku. Pod vedením Luciano Vílchez-Gómez jsem mimo jiné připravoval různé léčivé směsi pomocí nejmodernějších zařízení.