Ve dnech 1. 10. – 11. 10. 2019 se Vladimír Žlábek a Michal Hojdekr zúčastnili školení zaměřeného na rozvoj strategických směrů spolupráce včetně sdílení výukových, výzkumných a projektových kapacit v rámci  řešení projektu kreditových mobilit E+ určeného k rozvoji spolupráce s „Research Institute for Aquaculture No1” v Bac Ninh ve Vietnamu. V rámci pobytu na RIA1 jsme navštívili Center for Aquaculture (cold water aquaculture) v provincii Hà Giang a Ha Long Bay (marine aquaculture). Během pobytu v Hanoi proběhlo setkání zástupců FROV JU se zástupcem velvyslance L. Musilem a konzulkou D. Eltomovou na ambasádě ČR. Jednání se týkalo především optimalizace procesu udělování víz studentům a akademickým pracovníkům účastnících se spolupráce v oblasti šlechtění ryb a ochrany vod.