V termínu 7. - 10.10. 2019 se zaměstnanci z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, Ústavu akvakultury a ochrany vod a Ústavu komplexních systému z Fakulty rybářství a ochrany vod JU zúčastnili evropské konference „Aquaculture Europe 2019“. Konference se konala pod záštitou European Aquaculture Society v Berlíně. Kolegové prezentovali několik přednášek a vědeckých plakátů. V průběhu konference probíhaly také diskuze se zahraničními kolegy o potenciální spolupráci s naší fakultou. Zvláštní poděkování patří kolegu doc. Tomáši Policarovi, který se společně s prof. Carstenem Schulzem podílel na přípravě vědeckého programu této konference a byl také zodpovědný za organizaci EPFC workshopu.