Dne 25. 9. 2019 jsem se zúčastnil workshopu Roadmap 2021 InfoDay, konaném v Bruselu. Workshop byl zaměřen na představení aktualizace mapy evropských velkých výzkumných infrastruktur, která bude dokončena v roce 2021.

Byly shrnuty podmínky přístupu tzv. key performance indicators a bylo připomenuto fungování ESFRI a myšlenka jejího zrodu. Jednotlivý uchazeči diskutovali jednotlivé kroky procesu a detaily specifické pro dané infrastruktury.

Existující infrastruktury mohou být přeměněny na tzv. lansdscapes, které mají významný dopad na společnost a nové infrastruktury se mohou ucházet o označení ESFRI infrastruktura.

https://www.esfri.eu/esfri-events/roadmap-2021-infoday