Ve dnech 18. až 19. září 2019 jsem zúčastnil konference 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition konané v Turíně (Itálie). Pořadatelem byla Turínská univerzita. Konference byla zaměřena na oblasti výživy hospodářských zvířat včetně ryb. Na konferenci byl přednesen příspěvek Stejskal a kol. Effect of black soldier fly (Hermetia illucens) meal inclusion on growth, somatic indexes and fillet yield of pikeperch (Sander lucioperca).