Dne 29. 10. 2019 Jiří Koleček a Zdeněk Adámek uskutečnili finální prezentaci projektu KPF-01-108 na téma Rybníkářství v jižních Čechách a v Dolním Rakousku, dnešní situace na pozadí historického vývoje. Prezentace proběhla za velkého zájmu v Rakouském Yspertalu. Služební cesty jsme využili také k projektovým schůzkám s partnery v Gebharts a na HLUW Yspertal. Na partnerské škole jsme rovněž domluvili společné akce na r. 2020 (projektový týden, účast na mezinárodní letní škole, praxe, Erasmus apod.).