foto115Ve dnech 3. a 4.12.2019 jsme v rámci řešení projektu MoBI-aqua: Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiverzity (projekt č. 100314623 v rámci programu přeshraniční spolupráce se Svobodným státem Sasko; Interreg V A / 2014 – 2020) podnikly služební cestu na koordinační schůzku s Lead partnerem projektu. Za kooperačního partnera byli přítomni M. Buřič a B. Drozd. Hlavní náplní koordinační schůzky bylo konkrétní rozdělení aktivit a úkolů mezi členy projektového týmu zejména prací spojených s vývojem mobilní aplikace pro nepůvodní druhy vodních organismů a přípravou akčního plánu.