Ve dnech 28. a 29.11. 2018 jsem s Ing. J. Křišťanem navštívil Spojenou střední školu v Ivanke pri Dunaji na Slovensku. Tato střední škola jako jediná svého druhu na Slovensku vyučuje studijní maturitní obor „Rybářství“. Byla zde představena FROV JU a rovněž veškeré studijní programy, které je u nás možno studovat. V rámci cesty jsme navštívili Ministerstvo zemědělství SR a jednali o možnostech vzájemné spolupráce na poli vzdělávání a odborného poradenství. Také jsme navštívili úsek rybárstva v katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat na SPU v Nitře, kde jsme s proděkanem pro vědu a výzkum Ing. Jaroslav Andreji, Ph.D. jednali o možné spolupráci a výměně studentů.