Dne 18.–22. listopadu 2019 se Tran Quang Hung zúčastnil 5denního praktického kurzu „Výživa a krmení ryb” pořádaného v rámci AQUAEXCEL 2020 ve francouzském městě Aquapôle INRA (Francie). Kombinace přednášek a terénních cvičení rozšířila mé znalosti o výživě ryb a také kontakty ve vědecké komunitě. Prezentující odborníci upozorňovali na důležitost v krmivech obsažených makroživin, mikroživin a energie pro vodní organismy. Dále prezentovali využití různých potenciálních alternativních ingrediencí v krmivech pro vodní živočichy a zmiňovali jejich environmentální impakt na LCAs (hodnocení životního cyklu). Účastníci kurzu absolvovali také jednodenní exkurzi do výzkumných prostorů a zařízení hostujícího institutu INRA (např. jednotka s kontinuálním sběrem exkrementů pro hodnocení stravitelnosti pstružích krmiv, menší extrudér pro výrobu krmiv, systém pro růstové testy) a navštívili producenta komerčních krmiv AQUALIA.