Ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2019 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska s cílem analýzy suroviny (moučky z okřehku), přípravy experimentálního krmiva a plánování krmného experimentu. Setkání se konalo na University College Cork.