Ve dnech 2. – 6. 12. 2019 jsem uskutečnil služební cestu do Valencie, Španělsko, kam jsem byl pozván vedením ústavu Institute for Multidisciplinary Mathematics, který je součástí  Universitat Politecnica de Valencia. Navštívené osoby: Carlos Cortés López, Lucas Antonio Jódar Sánchez, Juan Rafael Company Rossi, Rafael Villanueva, Ana Navarro.

Během pracovního pobytu, který byl plně hrazen ze španělské strany, jsem pokračoval v započaté spolupráci a diskutoval o těchto otázkách: 1, Analytické a numerické techniky pro aproximaci řešení náhodných obyčejných (ODE) a parciálních (PDE) diferenciálních rovnic a jejich hlavní statistické momenty (průměr, odchylka); 2, Určení funkce hustoty rozložení pravděpodobnosti řešení těchto typů náhodných systémů; 3, Odhad parametrů a určení nejistoty v modelech založených na náhodných systémech (farmakologie, finance, medicína, atd.).