Díky programu Erasmus + jsem od 9. 12. do 13. 12. 2019 navštívila Národní ředitelství pro výzkum a vývoj zemědělského výzkumu a vývoje, Maltskou univerzitu a skupinu AquaBioTech na Maltě. Mým hlavním zájmem bylo zlepšit mezinárodní vztahy mezi těmito organizacemi a Jihočeskou univerzitou. Kromě toho jsem absolvoval školicí kurz ‘’technika manipulace s mořskými druhy ryb”. Moje účast byla velmi produktivní. Dostala jsem mnoho nových kontaktů, které by mohly mít pozitivní dopad na naši budoucí spolupráci.