Ve dnech 4. až 8. listopadu 2019 proběhla exkurze se studenty 1 roč. NMgr. Programu Rybářství a ochrana vod. V rámci exkurze jsme navštívily 7 objektů v Rakousku, jeden provoz v Maďarsku, 6 farem na Slovensku a laboratoře oddělení rybářství a hydrobiologie v Brně (Mendelova univerzita). Náplní exkurze byla návštěva rybnikářských provozů, moderních RAS systémů různé konstrukce, klecové chovy, akvaponie, výzkumné pracoviště a veřejné akvárium. Na navštívených farmách probíhal chov velké šály druhů ryb, jak rybničních – kaprovitých, tak i dravých, lososovitých druhů, teplomilných (tilápie, keříčkovce), jeseterů a reofilních druhů. V rámci exkurze došlo i na několik gastronomických zážitků s konzumací ryb.