Dne 28. 2. 2020 podnikli Prof. RNDr. D. Štys CSc., MSc. K. Lonhus a Ing. A. Pautsina, Ph.D. cestu do Heidenreichsteinu v Rakousku. Důvodem cesty bylo jednání v rámci projektu ATCZ215 ImageHeadstart v tamější firmě Synchronics Engineering GmbH.

Cesta byla podpořena z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.