Účelem cesty, která proběhla 4. 3. 2020 ve Vídni, bylo navázat kontakt s Blue Planet Ecosystems, začínající společností se zájmem o Algae4Fish, tudíž koncovým uživatelem výstupu projektu. Prezentace projektu byla hlavní událostí dne, po které následovala diskuse a krátká návštěva zařízení společnosti.