Sergii Boryshpolets a Borys Dzyuba navštívili 2. 3. - 15. 3. 2020 Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, Universitat Politècnica de València (Španělsko) ve spolupráci s kolegy ze skupiny Akvakultury a Biodiverzity vedené prof. Dr. Juanem Astorianem. Návštěva byla organizována za účelem provedení výměnné studie na poli spermatologie paryb (máčky skvrnité Scyliorhinus canicula a rejnoka hvězdoskrvného Raja asterias). Během pobytu jsme provedli studii pomocí vysokorychlostní mikroskopie a probíhala diskuze o připravovaných publikacích a budoucích vědeckých projektech s účastí JU. Velmi si vážíme našich španělských kolegů za plodnou a velmi přátelskou spolupráci a těšíme se na budoucí spolupráci s nimi.