3. - 5. 3. 2020 jsem absolvovala služební cestu do Norska, Nofima. Během pobytu jsem získala znalosti v rámci Úvodu do praktické aplikace nutričních požadavků ryb v experimentálním složení krmiva pro různé druhy ryb a experimentální návrhy. Kromě toho jsem byla seznámena s různými technologiemi navazujícími na zpracování ve výrobě surovin a technologií krmení v technologickém centru Nofimas Aquafeed, včetně rybí moučky a produkce rybího oleje (mletí, vaření, separační dekantér, odvodnění a sušení); výroby a zdokonalování enzymatických hydrolyzátů pomocí membránové filtrace a produkce aquafeed technologií extruze a hodnocení reologických vlastností surovin a technických vlastností pelet. Obchodní cesta byla realizována díky programu Erasmus +.