Od 15. 1. do 15. 3. 2020 jsem absolvoval služební cestu do UK, University of Hull. Cesta byla součástí mé Ph.D. stáže. Během pobytu jsem provedl výzkumný experiment „Vliv acidifikace vody a znečišťujících látek na poplašnou reakci raků“. Navíc jsem se také učil angličtinu prostřednictvím komunikace s lidmi z laboratoře a školitelem. Rovněž jsem přednášel o aktuální oblasti svého výzkumu. Obzvláště mě v rámci služební cesty bavila kultura, jídlo, architektura a lidé z Hullu. Děkuji programu Erasmus + za financování pracovní cesty.