Od 1. února do 30. dubna 2020 jsem absolvovala tříměsíční stáž na Technické univerzitě v Drážďanech v Německu. Na spermatu tilapie jsem se naučila techniku Seahorse Extracellular Flux Analyzer a vlnového softwaru. Tento nástroj se používá ke studiu metabolismu buněčné energie měřením rychlosti spotřeby kyslíku a rychlosti extracelulární acidifikace v živých buňkách. Byla to skvělá příležitost naučit se nové techniky výzkumu energetiky spermatu ryb, což využiji při své disertační práci. Chtěla bych poděkovat Dr. Veronice Magdanzové a prof. Klausovi Reinhardtovi za poskytnutí této příležitosti, za čas strávený na mém tréninku a jejich cenné připomínky. Děkuji také programu ERASMUS + za finanční podporu této studie.