V březnu a dubnu 2020 jsem absolvoval dvouměsíční zahraniční stáž na univerzitě v Jyväskylä (Finsko). Během stáže jsem si rozšířil své znalosti o využití stabilních izotopů při výzkumu zaměřeném na výživu ryb. V Jyväskylä jsem využil příležitosti naučit se izotopickou analýzu vybraných složek krmiva a tkání ryb. Pomocí Mixing modelu (MixSiar) jsem pak stanovoval podíl dusíkatých látek z jednotlivých složek krmiva na vybraných tkáních ryb. Zahraniční stáž byla finančně podpořena IP Rozvoj internacionalizace JU 2019 – 2020.