Ve dnech 29. - 30. 6. 2020 navštívil Dr. Bořek Drozd Výskumný ústav vodného hospodárstva - oddělení hydrológie a riečnej morfológie (Bratislava, Slovensko). Zde spolu s pracovníky navštívené instituce a neziskové organizace BROZ (Bratislavské regionálne ochranárské združenie) bylo přistoupeno k přípravě společného projektu LIFE zaměřeného na zprůchodnění staré části Dunaje a obnovu inundačního území tohoto evropského veletoku na území SR.