Dne 29. 6. 2020 jsem se společně s prof. D. Štysem zúčastnil pracovního setkání konsorcia k řešení projektu ATCZ215. Pracovní setkání bylo zaměřeno na věcný pokrok v řešení projektu a finanční řízení. Zároveň jsem této cesty využil k prezentaci projektu a možnosti účasti na projektových akcích na setkání se zástupci vzdělávací instituce HLUW Yspertal ve Zwettlu.